NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Trang chủ - GIỚI THIỆU
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Nhân sự chủ chốt:
  • Ông Mai Duy Thắng - TGĐ
  • Ông Lê Vũ Hải - PTGĐ
  • Nguyễn Xuân Hải - GĐ QLDA
  • Ông  Mai Duy Ngọ - PGĐ QLDA
  • Ông Nguyễn Tiến Dũng - PGĐ CƯ
  • Bà Nguyễn Thị Trang - KTT
Sơ đồ tổ chức:
 

 
X

Facebook Chat