NHÀ XƯỞNG CÔNG TY VINA-PSMC

Trang chủ - Dự án

Thông tin dự án

Công trình: Nhà xưởng công ty VINA-PSMC 
Địa chỉ: Cần Đước- Long An 
Gói thầu: Xây lắp nhà xưởng và các công trình phụ trợ. 
Giá trị gói thầu: 18,5 tỷ đồng

 
X

Facebook Chat