Giới thiệu

Trang chủ - Về chúng tôi

Văn hóa doanh nghiệp

ANH DUY E&C Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ...

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Chúng tôi hiểu rằng Trách nhiệm - Minh Bạch - Chính trực - Đoàn kết - Tin cậy chính là những yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ công việc nào để tạo...

Nhân sự chủ chốt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet

Chứng chỉ hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet

Thông điệp của Tổng Giám Đốc

Mỗi con người tại Anh Duy E & C luôn hiểu, làm việc theo khẩu hiệu và cũng là giá trị cốt lõi của Công ty, đó là: “Trách nhiệm - Minh Bạch - Chính...

Lịch sử phát triển

Trải qua chặn đường gần 04 năm xây dựng và phát triển, Anh Duy E & C tuy là thương hiệu khá mới mẻ trong lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên,...

Năng lực thi công

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet
X

Facebook Chat