Giới thiệu

Trang chủ - Về chúng tôi

Lịch sử phát triển

Trải qua chặn đường gần 04 năm xây dựng và phát triển, Anh Duy E & C tuy là thương hiệu khá mới mẻ trong lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên,...

Thông điệp của Tổng Giám Đốc

Mỗi con người tại Anh Duy E & C luôn hiểu, làm việc theo khẩu hiệu và cũng là giá trị cốt lõi của Công ty, đó là: “Trách nhiệm - Minh Bạch - Chính...

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Chúng tôi hiểu rằng Trách nhiệm - Minh Bạch - Chính trực - Đoàn kết - Tin cậy chính là những yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ công việc nào để tạo...

Đối tác, khách hàng

Trong suốt những năm qua, ANH DUY E&C đã gặt hái được những thành công nhất định. Trong đó, niềm tự hào lớn nhất chính là được là một đối tác tin cậy...

Nhân sự chủ chốt

Mỗi nhân viên trong tập thể ANH DUY E&C đều là nhân sự chủ chốt của ANH DUY E&C . Tại vị trí của mình mỗi cá nhân đều có được quyền của vị trí đó.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Qua các công trình đã thi công, ANH DUY E&C đã khẳng định được năng lực của mình trong lĩnh vực thi công xây lắp.
X

Facebook Chat