Sản phẩm

Trang chủ - Sản phẩm
Cọc được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 7888:2008.
Cừ ván bê tông cốt thép hay còn gọi là cọc ván bê tông cốt thép hay tường cọc ván là một dạng đặt...
Gạch không nung hay gạch block là một loại gạch mà sau nguyên công định hình thì tự đóng rắn đạt...
Cọc vuông là cọc bê tông cốt thép thường dùng cho nhà dân dụng nhiều tầng hoặc nhà công nghiệp có...
X

Facebook Chat