Nhân sự chủ chốt

Trang chủ - GIỚI THIỆU
Nhân sự chủ chốt
Nhân sự chủ chốt:
  • Ông Mai Duy Thắng - Tổng giám đốc
  • Ông Trần Minh Hòa - Phó Tổng giám đốc
  • Bà Đỗ Thị Hoài Yến - Giám đốc kinh doanh
  • Võ Thị Hồng Thu - Phó giám đốc Quản lý Dự án
  • Ông  Mai Duy Ngọ - Phó giám đốc Quản lý Dự án
  • Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc Cung ứng
  • Bà Nguyễn Thị Trang - Kế toán trưởng
X

Facebook Chat