NHỮNG CHỈ SỐ KHẢ QUAN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2022

Trang chủ - TIN TỨC
NHỮNG CHỈ SỐ KHẢ QUAN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2022

Theo số liệu được Bộ Xây dựng công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2021 thì cả năm giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng ước tính tăng 0,2 - 0,5% so với năm 2020; chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020.

Thống kê của SSI Research, các doanh nghiệp ngành Xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng thị giá đến 58% trong năm 2021. Các doanh nghiệp có cổ phiếu ghi nhận mức biến động tốt nhất bao gồm Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros - ROS (+390%); Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - HBC (+86%); Công ty Cổ phần Tasco - HUT (+352%); Công ty CP FECON - FCN (+122%); Công ty CP Đạt Phương - DPG (220%).

Nếu loại trừ các cổ phiều như ROS, HUT thì ngành xây dựng trong năm 2021 đạt mức tăng 28%. Theo SSI Research, kết quả khả quan này phản ánh một phần kỳ vọng lợi nhuận phục hồi của các doanh nghiệp xây dựng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, cũng theo nhận định của SSI Research, việc giá thép xây dựng điều chỉnh giảm trong năm 2022 có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thầu xây dựng.

Nguồn : https://diendandoanhnghiep.vn/trien-vong-nganh-xay-dung-nam-2022-lac-quan-trong-than-trong-216128.html

------------------------------------------------

𝐀𝐍𝐇 𝐃𝐔𝐘 𝐄&𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐍𝐄𝐑

X

Facebook Chat