TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2020

Trang chủ - TIN TỨC
TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2020
                                            THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHI TIẾT
 • Lương thỏa thuận. Chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Văn phòng                             : SAV8-19.12 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM.
 • Địa điểm công trường         : CTrinh XD DN Cấp I -  Quận 7, Tp. HCM
 • Email liên hệ                          : tuyendung@anhduyenc.com
 • Điện thoại (Ms Trang)          : 0373 486 268 - 0972 451 474
 • Thông tin dự án                    : Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
 • Ứng viên tham gia ứng tuyển vui lòng gửi về địa chỉ email trên CV và  bằng cấp chứng chỉ , tài liệu chứng minh năng lực phù hợp với vị trí ứng tuyển.
       CHỈ HUY TRƯỞNG: 02 NGƯỜI
 1. YÊU CẦU
 1. Tốt nghiệp Đại Học trở lên ngành xây dựng dân dụng.
 2. Đã thực hiện và hoàn thành với vai trò chỉ huy trưởng ít nhất 1 công trình Cấp I, hoặc  Cấp II Đ và CN. Ít nhất 1 công trình cấp III cầu đường.
 3. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công dân dụng hạng II trở lên.
 4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng.
 5. Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 6. Tổng số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn >=7 năm.
 1. Mô tả CV
 1. Quản lý điều hành thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ
 2. Kiểm soát sự thay đổi và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án
 3. Lập kế hoạch, mục tiêu công việc cụ thể hàng tuần, tháng. Quyết định và điều hành các nguồn lực sẵn có để hoàn thành mục tiêu công việc.
 4. Chịu trách nhiệm tư vấn, tổ chức, giám sát tiến trình xây dựng và các công trình kỹ thuật khác tại công trường.
 5. Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan đến dự án theo thẩm quyền
 6. Giám sát và quản lý nhân lực tại công trường.
 7. Theo dõi và chịu trách nhiệm chất lượng thi công công trình và các vấn đề an toàn tại công trường.
 8. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề phát sinh khác
 9. Chịu trách nhiệm với cấp trên về khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán
 10. Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên 
        KỸ SƯ M&E: 02 NGƯỜI
 1. YÊU CẦU
 1. Tốt nghiệp đại học trở lên ngành điện
 2. Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 3. Đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 01 công trình cấp I, II hạng mục M&E
 4. Tổng số năm kinh nghiệm trong các CV tương tự: >=7 năm.
 1. MÔ TẢ CV
 1. Thực hiện triển khai Working drawing, shop drawing cho phần ME.
 2. Quản lý khối lượng bóc tách các dự án trong giai đoạn đấu thầu theo bản vẽ thiết kế
 3. Tham gia công tác đấu thầu, lập đơn giá cho phần điện
 4. Tính toán các hạng mục phụ tải trong quá trình triển khai cũng như trong giai đoạn đấu thầu lập Prelim
 5. Thực hiện Biện pháp thi công triển khai điện tạm cho dự án
 6. Tổ chức huấn luyện an toàn về việc sử dụng điện và máy móc dụng cụ trên công trường cho kỹ sư và công nhân tham gia dự án
 7. Kiểm tra tuân thủ biện pháp an toàn sử dụng điện, thiết bị trên công trường
 8. Kiểm tra khối lượng thanh toán cho thầu phụ, NCC phần cơ điện
 9. Quản lý tiến độ, biện pháp thi công, chất lượng thi công của thầu phụ, NCC phần điện.
      KỸ SƯ TRẮC ĐẠC: 01 NGƯỜI
 1. YÊU CẦU
 1. Tốt nghiệp đại học trở lên ngành trắc địa.
 2. Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 3. Đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 01 công trình tương tự với vai trò chuyên viên trắc đạc.
 4. Tổng số năm kinh nghiệm trong các CV tương tự: >=5 năm.
 1. MÔ TẢ CV
 1. Đo đạc, kiểm tra cao độ đồng mức mặt bằng phục vụ thiết kế, thi công, nghiệm thu;
 2. Triển khai các bản vẽ về trắc địa công trình;
 3. Xử lý các số liệu trắc đạc thieo yêu cầu;
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
      KỸ SƯ GIÁM SÁT: 02 NGƯỜI
 1. YÊU CẦU
 1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng.
 2. Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hạng III.
 3. Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 4.  Đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 01 công trình tương tự với vai trò Giám sát thi công.
 5. Lập bản vẽ Shopdrawing, lập biện pháp thi công chi tiết theo hạng mục kết cấu.
 6. Tổng số năm kinh nghiệm trong các CV tương tự: >=5 năm
 1. MÔ TẢ CV
 1. Thực hiện công tác thi công tại hiện trường.
 2. Triển khai bản vẽ shopdrawing và lập biện pháp thi công.
 3. Lập tiến độ huy động nguồn lực: máy móc thiêt bị, nhân lực và vật tư và báo lên chỉ huy trưởng, báo cáo tình hình sử dụng nguồn lực sau mỗi ngày.
 4. Tổ chức bố trí máy móc, nhân công làm việc hợp lý và có hiệu quả.
 5. Giám sát, đôn đốc và kiểm tra các các Tổ đội thi công
 6. Kiểm soát tiến độ theo bảng tiến độ của dự án
 7. Tính toán khối lượng thi công do mình đảm trách, xác nhận khối lượng định kỳ với các Tổ thợ
 8. Kiểm soát chất lượng vật liệu thi công
 9. Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
X

Facebook Chat